Disclaimer

 Algemeen
De informatie op deze website en in de nieuwsbrief is met grote zorgvuldigheid en op basis van wetenschappelijke inzichten samengesteld. Eigenaar  is echter niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Regelmatig zullen zonder nadere aankondiging wijzigingen ter verbetering van deze website worden doorgevoerd. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Externe links
Deze website bevat links naar websites van andere (zorgverlenende) partijen. Partijen worden opgenomen in de lijst van links als ze voldoen aan een aantal criteria.
Zo moet een partij of behandeling altijd veilig en verantwoord zijn voor cliënten om deel te nemen. Afhankelijk van het soort partij zijn er aanvullende criteria die betrekking hebben op toegankelijkheid en omgang met persoonsgegevens.
De partijen waar wij naartoe verwijzen worden met grote zorg op basis van deze selectie criteria samengesteld. Eigenaar van deze site heeft echter geen zeggenschap over deze partijen en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten, diensten of kosten.
Copyright
Deze website geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze website is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de website te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy.

Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van website eigenaar is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van website eigenaar, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van website eigenaar is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten. Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.